DEALS

HULL CO., LTD. HEAD OFFICE                                      HULL Marine Services (Pattaya Office)                            HULL Marine Services (Phuket Office)
167/3 Moo 4, Na-Jomtien                                                167/3 Moo 4, Na-Jomtien                                                       25/23 Moo2, Thepkrasattri Rd
Sattahip, Chonburi 20250                                               Sattahip, Chonburi 20250                                                      Koh Keaw, Muang,
Tel: +66-(0)38-23-8131 / 2                                               Tel: +66-(0)38-23-8421 / 2                                                     Phuket 83000, Thailand
Email: acc6@hull.co.th                                                                                                                                                    Email: hkt@hull.co.th , hkt2@hull.co.th

 


HULL Marine Services (Samui Office)                      HULL & KO (Cambodia) Co.,Ltd.                                           HULL Marine Services (Cambodia Office)
37/21 Moo 4, Mae-nam,                                                2F Phnom Penh Tower, #445 Monivong Blvd.                       No.A29 Village 3, Sangkat No.3 ,
Koh Samui, Suratthanu 84320                                     Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara,                                   Khan Mittapheap, 
Tel: +66-(0)77-95-4061                                                  Phnom Penh,Cambodia                                                            Sihanouk Province, Cambodia
Email: hkt@hull.co.th , usm2@hull.co.th                Tel : +855-(0)9-6869-1641                                                       Email: shv@hull.co.th